Brifieng of MFA Spokesperson Maria Zakharova, 27 April 2016

Brifieng of MFA Spokesperson Maria Zakharova, 27 April 2016