Brifieng of MFA Spokesperson Maria Zakharova, 6 April 2016

Brifieng of MFA Spokesperson Maria Zakharova, 6 April 2016